Profiler

Man kommer meget længere når man samarbejder, det ved alle i byggebranchen. Vi arbejder stærkt tværfagligt for at få alle de vigtige dimensioner med, når der skabes bofællesskaber: godt økonomisk grundlag, veldesignede boliger og fælleshus, tilrettelæggelse af projektets mange faser, arkitektens arbejde med disponering af grund og byggeri, opbygning af et fællesskab og gruppens visioner, koordinering af møder og projektets deltagere, administration af ventelister og reservering af boliger, organisering af forening, kommende beboeres deltagelse, afholdelse af workshops mm. For man skal huske at arbejde sammen med kommende beboere, når der skal etableres et fællesskab omkring det at bo.

Derfor arbejder vi sammen på tværs af fagligheder og med forskellige parter. Kernen i partnerskabet er tre stærke profiler, se nedenfor:

Anna Falkenstjerne Beck

Anna rådgiver, forsker i og faciliterer etableringen af bofællesskaber i firmaet Falkenstjerne Fælles. Hun har tidligere arbejdet som erhvervsPhD hos BUILD /Aalborg Universitet og Kuben Manangement med at undersøge skabelsen af bofællesskaber, både under og efter etablering. Er oprindelig uddannet cand.mag i Visuel Kultur.

Tlf: 42322340
Mail: anna@falkenstjerne.dk

Carsten West

Chefrådgiver og bygherrerådgiver hos Kuben Management. Carsten er uddannet cand.polit og har 40 års erfaring i byggebranchen som økonom og chefrådgiver.
Han har igennem sit lange virke udviklet imponerende mange byggeprojekter. Carsten er en dygtig og grundig økonom. Han sikrer et godt økonomisk grundlag for vores projekter.

Carsten S. West: casw@kubenman.dk

Carsten West

Chefrådgiver og bygherrerådgiver hos Kuben Management. Carsten er uddannet cand.polit og har 40 års erfaring i byggebranchen som økonom og chefrådgiver. Han har igennem sit lange virke udviklet imponerende mange byggeprojekter. Carsten er en dygtig og grundig økonom. Han sikrer et godt økonomisk grundlag for vores projekter.

Carsten S. West: casw@kubenman.dk

Rune Ulrick Madsen

Rune er indehaver af FRONT Arkitekter og del af tegnestuens kreative team. FRONT Arkitekter er anerkendt for gendigen arkitektur med social ansvarlighed i højsædet. Den dialogbaserede og helhedsoriente­rede arbejdsmetode er drivkraften bag udviklingen af en arkitektur, der bliver til meningsfulde rammer for livet. Rune har lang erfaring med etablering af bofællesskaber.

Rune Ulrick Madsen: rum@frontark.dk