Andelsboligforeningen Vænget

Vores første milepæl blev opnået da vi fik kommunes garantistillelse til projektet. Næste milepæl var da opstartsforeningen blev til andelsboligforening. Når vi har 100 % tilslutning til andelsboligprojektet (dvs at alle har en garanti fra deres bank), har fundet totalentreprenør, fået endelig finansiering og byggetilladelse, kan projektet bygges.

Vi har stiftet en andelsboligforening, så vi kan komme i gang med at bygge bofællesskabet. Du kan ved at blive medlem af andelsboligforeningen få del i processen og reservere en bolig. I første omgang skal du indbetale 10.000 kroner som andelsboligmedlem. De 10.000 kroner indgår som del af andelsboligindskuddet. Dernæst er der et indmeldelsesgebyr til foreningen på 500 kr.

I andelsboligforeningen kommer vi til at mødes, holde workshops og etablere bofællesskabet og har det sjovt sammen samtidig med at grundmodning og byggeri former sig.

Status er at projektet er tæt ved at blive realiseret idet vi har totalentreprenør og byggelån parat meget snart, samt at bestyrelse og holdet bag projektet arbejder intensivt på at realiseret det.

Vi har afholdt flere fysisk get-together workshops for alle medlemmer. Her arbejdede vi med visions- og værdigrundlag og med organiseringen af fællesskabet, mens vi lærte hinanden bedre at kende. Vi har også afholdt sociale workshops, med stort kagebord og masser af god stemning, projektstatus og tilslut tur til grunden. Derudover har vi haft flere arkitekturmøder, fællesspisning og økonomimøder for hele gruppen samt en række info- og Teams møder.

Vi glæder os til at lære dig at kende og sammen skabe fællesskabet.

Se boligtyper og priser her